Skip to main content

Kontakt

Mgr. Jana Grežová, ACPC

Som mamina dvoch detí, jazyková koučka, mentorka, školská psychologička a učiteľka angličtiny s takmer 20-ročnou praxou, ktorá rada behá, bicykluje, turistikuje a experimentuje s cudzími jazykmi.

Študovala som angličtinu v kombinácii so psychológiou a počas štúdia som sa zúčastnila výmenných programov v USA a Fínsku, vďaka čomu som mala možnosť získať nové perspektívy a inšpiráciu pre prax. 

Počas svojej praxe som pracovala s rôznymi školami a študentami všetkých jazykových úrovní a vekových kategórií ako učiteľka angličtiny a neskôr aj ako školská psychologička.

Zistila som, že v tradičnom vzdelávaní sa nevenuje dostatočná pozornosť rozvoju metakognitívnych zručností (naučiť sa, ako sa učiť), ktoré sú kľúčové pre úspešné osvojenie si (nielen) cudzieho jazyka. Zo skúsenosti viem, že mnohí študenti sa trápia s jazykom nie kvôli tomu, že by naň "nemali bunky", ale jednoducho nevedia, ako sa učiť efektívne

Preto som sa začala viac venovať práve prepájaniu jazyka a psychológie, a študentom a klientom poskytovať nielen výučbu angličtiny, ale zameriavať sa aj na stratégie a systém učenia. Vďaka kurzu koučingu ich zasa dokážem viesť k nadobudnutiu nezávislosti v štúdiu - schopnosti riadiť si učenie podľa svojich potrieb a cítiť sa v jazyku sebavedome. Keďže jazykový koučing a mentoring nie je výučba konkrétneho cudzieho jazyka, viem pomôcť ľuďom, ktorí sa učia rôzne jazyky, nielen angličtinu. 

Vzdelanie

 • 2023 World Mindset Organization
  7-week Intensive Mental Fitness Training

 • 2022 Powercoaching s.r.o.
  Kurz Kouč 104 akreditovaný MŠ SR a International Coaching Federation

 • 2012 Univerzita Komenského v Bratislave
  Špecializačné štúdium školskej psychológie

 • 2005-2010 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii anglický jazyk a literatúra a psychológia

Členstvo

Spolupráce


Identifikačné údaje

IČO

51473348

DIČ

1077445369

IBAN

SK34 0900 0000 0002 6301 3145

D. Jurkoviča 2366/18
95503 Topoľčany

Nie je platcom DPH.
Zapísaný v Živnostenskom registri OU-TO-OZP-2018/003974-3, č. 470-19807

Kontaktné údaje

Napíšme si

Kliknite na ikonu telky *