Skip to main content

Cesta k jazykovej slobode

...alebo "Ako sa učiť cudzie jazyky"

 • Ako dosiahnuť plynulosť v komunikácii v cudzom jazyku, rozhovoriť sa a prekonať obavy z rozprávania?
 • Ako sa učiť slovíčka a gramatiku tak, aby sa to prejavilo aj v komunikácii a nielen v testoch a cvičeniach?
 • Ako sa nakopnúť, udržať si motiváciu aj po dlhšej dobe učenia a vyhnúť sa stagnácii?

Všetko sa to dá aj bez špeciálneho jazykového talentu a dlhodobo udržateľne aj v zaneprázdnenom živote.  


Trvá takmer 3 mesiace, kým sa zmena v správaní a myslení zautomatizuje a premení sa na dlhodobý, stabilný návyk. Približne tak dlho trvá aj transformačný program v podpornej skupine pod vedením jazykovej koučky, ktorý vás premení z večného študenta na aktívneho používateľa jazyka.

Program je vhodný pre všetkých, ktorí hľadajú zmenu vo svojom doterajšom prístupe k jazyku, chcú svoje učenie zefektívniť, akcelerovať svoj progres a dosahovať viditeľné výsledky.

Ako to prebieha?

V skupine

Skupinové stretnutia s max. 10 účastníkmi.

7 x 90 minút

7 x 90 min. stretnutí  v priebehu 10 týždňov.

Online

Na platformách Google Meet/Zoom/WhatsApp.

 • Program je vhodný pre dospelých a stredoškolákov, ktorí sa učia akýkoľvek cudzí jazyk bez ohľadu na úroveň znalostí.

 • Prebieha prevažne v slovenčine, keďže nejde o priamu výučbu jazyka.

 • V priebehu 10 týždňov si na 7 skupinových stretnutiach pod vedením jazykovej koučky prejdete jednotlivé aspekty, ktoré ovplyňujú úspešnosť učenia sa cudzieho jazyka. Postupne sa naučíte s nimi pracovať a riadiť si svoje učenie tak, aby prinášalo výsledky. 

 • Medzi stretnutiami každý pracuje na svojich individuálnych cieľoch, ale skupina je stále v kontakte prostredníctvom podporného chatu.  

 • Okrem koučovacích skupinových stretnutí je možnosť absolvovať ďalšie online stretnutia v dvojiciach alebo menších skupinkách, kde bude priestor na konverzáciu v cudzom jazyku a zdieľanie zdrojov a skúseností (frekvencia dĺžka stretnutí sa dohodne podľa aktuálnych možností a potrieb účastníkov).

 • Každý účastník získa navyše 2 x 30 minút individuálneho jazykového koučingu (možnosť využiť počas trvania programu alebo kedykoľvek po jeho ukončení).

 • V programe sa stretnú študenti viacerých jazykov a úrovní. Každý pracuje individuálne na tom, čo aktuálne potrebuje, ale s podporou skupiny ľudí podobného nastavenia, s možnosťou nadviazať dlhodobejšie vzťahy a pokračovať v podpore aj po ukončení programu.


Čo sa naučíte?

 • Premeniť sa z večného študenta na aktívneho používateľa jazyka.

 • Stanoviť si jazykové ciele efektívne vzhľadom na svoje aktuálne potreby.

 • Preskúmať svoju motiváciu a nájsť spôsoby, ako ju zas a znova obnovovať.

 • Vyhľadávať vhodné študijné materiály a zdroje.

 • Zlepšiť time management štúdia a nájsť si čas na kontakt s jazykom aj v náročných dňoch. 

 • Vytvoriť si individuálnu stratégiu učenia sa gramatiky, slovnej zásoby a jazykových zručností.

 • Búrať komunikačné bariéry a prekonať blok z rozprávania.

 • Pripraviť sa na potenciálne prekážky a ich prekonávanie.

Čo získate?

 • Zmenu v nastavení myslenia a superschopnosť naučiť sa druhý, tretí a aj ďalší jazyk v budúcnosti.

 • Autonómiu a schopnosť byť sám sebe tým najlepším učiteľom a riadiť si svoje učenie samostatne podľa svojich potrieb. 

 • Možnosť zdieľať učebné zdroje, materiály a skúsenosti.

 • Priestor na tréning komunikačných zručností - možnosť nájsť si parťákov na konverzácie v cudzom jazyku.

 • Pracovné listy na plánovanie svojho jazykového života a zaznamenávanie progresu.

 • Komunitu študentov s podobným mindsetom a cieľmi, s možnosťou vzájomne sa podporovať a vytvárať vzťahy, ktoré pretrvajú aj po ukončení programu.

 • Doživotnú podporu jazykovej koučky a istotu, že sa máte vždy na koho obrátiť, keď sa náhodou zaseknete.

Spätná väzba účastníkov

Priviedla si nás veľmi profesionálne k tomu, čo chceme mať - jasný spôsob, ako sa naučiť cudzí jazyk. Jazykový koučing v Tvojom podaní mi pomohol vyjasniť si, čo bude fungovať pri učení sa cudzieho jazyka práve mne, ako nájdem a udržím si motiváciu, ako zahrniem cudzí jazyk do svojho bežného života. Vo výsledku to nie je "len" o posune v jazyku, ale tieto nové uvedomenia o sebe viem aplikovať aj v iných oblastiach života, v ktorých chcem dosiahnuť posun. Čím viac stretnutí som absolvovala, tým viac podporujúci mi jazykový koučing príde, je to presne to, čo mi v klasickom type učenia sa jazyka chýbalo. Veľmi cenné sú pre mňa aj tipy a rôzne možnosti na učenie, ktoré dávaš, stále tam je ale priestor vybrať si, čo so mnou ladí najviac.

Ľubica D.

V koučingu sa zameriavam na seba, učím sa svoje prečo, aká je moja motivácia, ako to mám, ako by som to chcela a mohla mať. A dôležité je aj zamyslieť sa, ako to vlastne robím a či mi to prináša nejaký efekt, lebo nad tým sa ľudia väčšinou nezamýšľajú. Tiež je skvelé utriediť si v hlave, prečo mi to nejde, ako by som to chcela a ako by som to mohla urobiť inak. Pretože keď len dostanem nejaké metódy „takto sa to uč a takto to rob a vtedy ti to pôjde“, tak možno práve preto mi to nepôjde, lebo nebudem vidieť do seba, nebudem to mať v sebe upratané.

Barbora Facunová

"Kedysi som mala chaos v učení. Teraz je mi všetko jasné, chápem, čo by som mala robiť a ako sa učiť, aby som dosiahla požadovaný výsledok."

"Uvedomila som si, že mám možnosti učiť sa jazyk ľahko a zaujímavo."

"Vytvorila som si systém učenia, ktorý mi umožňuje posunúť sa ďalej v štúdiu a nevracať sa stále späť."

"Program mi pomohol pochopiť, čo je pre mňa najdôležitejšie pri učení sa jazyka a ako dodržiavať plán."

"Začala som lepšie chápať, na čom musím pracovať, som menej stresovaná, a to mi pomohlo na pracovnom pohovore."


Termíny a cena

Študentom stredných škôl poskytujem zľavu 50% z ceny programu (po doložení potvrdenia o návšteve školy). Záujem o uplatnenie zľavy uveďte v prihláške.

Záruka spokojnosti - každý účastník má nárok na vrátenie plnej ceny pri odstúpení z programu do 14 dní.

Cesta k jazykovej slobode

250€

10 týždňový skupinový program

termín podľa naplnenia skupiny

50% zľava pre študentov SŠ 

Objednávka

Vaše kontaktné údaje

Adresa

Zľavové kupóny

Kliknite na ikonu blesku *