Skip to main content

Rola kouča a klienta v jazykovom koučingu

Koučovací vzťah je symetrickým partnerským vzťahom medzi klientom a koučom, ktorý pracuje podľa Kľúčových kompetencií International Coaching Federation. Kouč počas rozhovorov kladie študentovi špecificky formulované otázky, ktoré ho privádzajú k uvedomeniu a zmene vo vnímaní a nastavení myslenia. Rozhovory sú dôverné a sú v súlade s etickým kódexom kouča podľa ICF.

Jazykový kouč je študentovi v prvom rade partnerom, sprevádzajúcim ho v priebehu jeho štúdia, no môže zastávať viacero rolí v závislosti od potrieb študenta - napr. môže fungovať ako externý motivátor, ktorý ocení vypracovanie stanovenej úlohy, alebo emocionálna podpora pri prekonávaní strachu z komunikácie, môže klienta sprevádzať bez svojho osobného vkladu alebo naopak odporučiť mu vhodné zdroje pre samoštúdium. 

Jazykový kouč nemusí byť expertom na cieľový jazyk, avšak v mnohých prípadoch predsa má dlhoročné skúsenosti ako lektor daného jazyka, a vtedy môže efektívne kombinovať koučing s prvkami výučby či mentoringu podľa individuálnych potrieb a preferencií klienta (zasielanie vhodných študijných materiálov na domácu prácu, priebežná kontrola zadaní, vysvetlenie a precvičenie problematických oblastí priamo počas stretnutia a pod.). 

Všetky rozhodnutia ohľadom obsahu a formy spolupráce sú výhradne len na klientovi. Jeho najdôležitejšou úlohou je prebratie zodpovednosti za vlastné štúdium a svoj progres. Koučing klientovi zázračne nenaleje cudzí jazyk do hlavy a ani nevyrieši všetky jeho problémy ako mávnutím čarovného prútika. Prvoradá je proaktivita klienta. V prípade, že mu naozaj záleží na tom, aby dosiahol zmenu vo svojom živote, a zároveň je pre to ochotný aj niečo urobiť, koučing mu pomôže nájsť jemu vlastné riešenia a odhaliť jeho skrytý potenciál. 

Jazykový kouč je spolujazdcom v aute, ktoré šoféruje klient. 


Mgr. Jana Grežová, ACPC

Ak sa vám článok páčil, môžete ho podporiť zdieľaním.