Skip to main content

Prečo jazykový koučing?

Rozvoj informačných technológií v posledných desaťročiach mal obrovský vplyv na mnohé oblasti nášho života, vrátane jazykového vzdelávania. V minulosti sme boli zvyknutí, že hlavným zdrojom informácií v procese jazykovej výučby je učiteľ. Nahrávky na kazetách či CD priamo na hodine boli jediným zdrojom nácviku posluchu s porozumením, edukačné videá na VHS a DVD slúžili ako spestrenie štandardnej práce s učebnicou.  

Dnes je však všetko inak. Každý z nás má neobmedzený prístup k množstvu materiálov v rôznych formách – články, videá, podcasty, filmy, seriály, vzdelávacie aplikácie, podporné skupiny študentov jazykov na sociálnych sieťach, online diskusné kluby, a samozrejme je tu možnosť dištančnej výučby s lektorom. Výhovorky typu “Nemám možnosti / podmienky / príležitosti / čas učiť sa cudzí jazyk” už neobstoja. Zodpovednosť za vzdelávanie je len a len na študentovi. 

Dnes už nie je problémom získať zdroje, z ktorých je možné sa cudzí jazyk učiť, ale náročné je práve si v tom neprebernom množstve vybrať tie vhodné, motivovať sa k učeniu, následne v ňom vytrvať a prekonávať prekážky a / alebo vlastnú pohodlnosť. 

Existuje množstvo materiálov na tému, čo sa učiť, ale nedostatočná pozornosť sa venuje tomu, ako sa učiť. Každý mozog sa učí inak, preto je dôležité, aby študent poznal, čo konkrétne potrebuje ten jeho a čo mu pomáha napredovať.

Zároveň je rovnako dôležité poznať svoje možnosti a limity a vedieť si nastaviť dlhodobo udržateľný systém učenia tak, aby bol v súlade s našimi potrebami a životným štýlom. V opačnom prípade sme potom svedkami toho, že po vyprchaní počiatočného návalu motivácie postupne prestane byť jazyk prioritou a učenie prejde takpovediac "do stratena". Vždy sa v živote objaví niečo, čo nám naruší naše plány a predsavzatia, a preto je dôležité, aby sme s tým počítali a naučili sa začleniť si cudzí jazyk do svojho života tak, že sa nám podarí udržať si kontakt s ním aj v hektických obdobiach. Jedine tak sa vyhneme syndrómu "večného začiatočníka" a prehupneme sa do módu aktívneho používateľa jazyka

Toto všetko sú faktory, ktoré z veľkej miery ovplyvňujú úspešnosť učenia. Lekcie cudzieho jazyka môžeme vnímať ako nevyhnutné minimum, to hlavné osvojovanie si jazyka sa však deje práve mimo nich. A keďže na hodinách väčšinou nie je priestor sa týmito aspektami zaoberať, chýbajúce dieliky dopĺňa jazykový koučing a funguje tak ako efektívny doplnok tradičnej výučby.


Mgr. Jana Grežová, ACPC

Ak sa vám článok páčil, môžete ho podporiť zdieľaním.