Skip to main content

Ako sa konečne naučiť po slovensky

V máji sme ukončili skupinový program jazykového koučovania a mentoringu pre odídencov z Ukrajiny, ktorí sa učia slovenčinu. Program prebiehal prezenčne v Nitre v spolupráci s Jazykovou školou VAGeS a s podporou a za účasti Evanjelickej diakonie, ktorá realizuje národný program DKH na podporu integrácie odídencov.

Mnoho odídencov, ktorí sa učia slovenčinu, ani nevie, ako sa učiť efektívne. Doma cudzí jazyk nepotrebovali, okrem ruštiny sa ani žiaden nikdy neučili a odrazu sa ocitli v krajine, ktorej reč je im síce blízka a väčšinou dokážu porozumieť, no predsa majú problém hovoriť po slovensky a dohovoriť sa, keďže Nitrančanom je ukrajinčina naopak oveľa vzdialenejšia.

Väčšina z účastníčok navštevuje kurzy slovenčiny pre cudzincov, no na hodinách štandardne neostáva priestor na diskutovanie o tom, ako podporiť osvojovanie si jazyka doma v čase medzi lekciami (a nie, pár cvičení na domácu úlohu veru nestačí), ako si nastaviť systém učenia a prekonávať prirodzené komunikačné a psychologické bariéry (hanba, strach z rozprávania a robenia chýb). Práve tieto (a iné) témy sú obsahom programu Cesta k jazykovej slobode a podľa pozitívnej spätnej väzby je vidieť, že to malo obrovský zmysel.

"Kedysi som mala chaos v učení. Teraz je mi všetko jasné, chápem, čo by som mala robiť a ako sa učiť, aby som dosiahla požadovaný výsledok."
"Začala som lepšie chápať, na čom musím pracovať, som menej stresovaná, a to mi pomohlo na pracovnom pohovore."
"Vytvorila som si systém učenia - trochu na každý deň, čo mi umožňuje posunúť sa ďalej v štúdiu a nevracať sa stále späť."
"Chcem vám poďakovať za užitočné tipy a príklady. Mne osobne to veľmi pomohlo. Bola tam veľmi príjemná atmosféra."
"Program mi pomohol pochopiť, čo je pre mňa najdôležitejšie pri učení sa jazyka a ako dodržiavať plán."
"Uvedomila som si, že mám možnosti učiť sa jazyk ľahko a zaujímavo. Pomaličky, ale každý deň sa učiť a čítať si po slovensky, čo ma baví."
"Zistila som, že si môžem vyskúšať rôzne metódy učenia a vybrať si pre seba tie najlepšie."

  7 stretnutí počas 10 týždňov sa nieslo v duchu diskusie, reflexie, prehodnocovania vlastných postojov, motivácie a doterajšieho systému učenia, búrania mýtov a limitujúcich presvedčení, vzájomného zdieľania, inšpirácie a podpory v pohodovej, priateľskej atmosfére. Mojím cieľom bolo priviesť účastníčky k tomu, aby si uvedomili, že sa v učení nemusia spoliehať len na kurz a lektorov, ale že môžu byť samy sebe tými najlepšími učiteľkami. Stačí si len "upratať v hlave", ujasniť si, čo potrebujú a čo im vyhovuje, a podľa toho si nastaviť vlastnú optimálnu stratégiu vzdelávania.

  Samozrejme experimentovať s rôznymi formami učenia je tiež výhodné, preto sme zapojili aj mentoring na témy ako napr.

  • vyhľadávanie vhodných učebných materiálov a zdrojov autentického jazyka,
  • formy obklopovania sa jazykom v domácom prostredí - ako čítať a počúvať efektívne,
  • vytváranie jazykových návykov a rutín,
  • stratégie učenia sa gramatiky a slovnej zásoby,
  • plánovanie, trackovanie a vyhodnocovanie vlastného učenia,
  • zvládanie stresu a prekonávanie strachu z rozprávania,
  • a veľa iného.

  Zaujímavé je, že ako najprínosnejšiu časť programu účastníčky vnímali modul Konkretizácia cieľov učenia. Opäť sa mi potvrdilo, že veľa študentov cudzích jazykov netuší, ako si stanoviť jazykové ciele tak, aby ich posúvali a motivovali k učeniu. Toto je presne oblasť, v ktorej môže byť nápomocné práve jazykové koučovanie.


  Mgr. Jana Grežová, ACPC

  Ak sa vám článok páčil, môžete ho podporiť zdieľaním.